Ναυτικοί και αγορά εργασίας: Προσδοκίες και επιδιώξεις στη μετα-covid εποχή

Πέμ, 10/08/2023 - 17:28

Σημαντικές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, όπως αποτυπώνεται και από τον τριμηνιαίο δείκτη Seafarers Happiness Index, που αποτελεί πρωτοβουλία της ΜΚΟ Mission to Seafarers.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το NorthStandard και την Idwal και την υποστήριξη της Inmarsat και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το επίπεδο ικανοποίησης των ναυτικών από τις συνθήκες εν πλω.

Τα ευρήματα για το β’ τρίμηνο δείχνουν μια καθολική πτώση στους επιμέρους δείκτες, που σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας στα πλοία. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε από το 7,1 το α’ τρίμηνο στο 6,77 το β’ τρίμηνο.

Στην περίοδο αναφοράς (Απρίλιος-Ιούνιος), οι ναυτικοί εξέφρασαν την αγωνία τους για το γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης δεν έχουν επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι αλλαγές πληρωμάτων, ο χρόνος παραμονής στο πλοίο και οι απολαβές. Άλλα σημαντικά ζητήματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν την περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, τον μεγάλο φόρτο εργασίας και τις ελλιπείς εγκαταστάσεις γυμναστικής.

Μία επίσης σημαντική πηγή ανησυχίας είναι η έλλειψη διαθέσιμου πόσιμου νερού, όπως εκφράστηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνθήκη καλύπτεται ρητά από την MLC. Η άνοδος των τιμών διατροφής, απόρροια του πληθωρισμού, έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του προϋπολογισμού των εταιρειών για διατροφή και τις μη επαρκείς ποσότητες φαγητού για τα πληρώματα.

Πηγή: naftikachronika.gr

Σχετικά Άρθρα