Νέα ρύθμιση χρεών στο Δήμο για πληττόμενους από covid

Τρί, 03/08/2021 - 15:06

Νέα ρύθμιση των οφειλών τους στο δήμο μπορούν να κάνουν πληττόμενοι από τον κορωνοϊό, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για φυσικά πρόσωπα.

Όπως γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Μπελέγρης τέθηκε σε  εφαρμογή η έκτακτη ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα, σε έως και 100 δόσεις του Ν.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4807/2021, η οποία αφορά πληγέντες του COVID-19.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να υποβληθούν έως και την 31/10/2021, ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του δήμου protokollo@chios.gov.gr
Δικαιούχοι της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι οι:

Α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω ΚΥΑ.

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19

2) είναι άνεργοι

3) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID - 19

4) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID - 19

Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, αν εξοφληθούν εφάπαξ τα χρωστούμενα στο δήμο τότε υπάρχει απαλλαγή κατά 100% προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων.

Σχετικά Άρθρα