Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2023 της REVOIL

Παρ, 29/09/2023 - 20:18

Στοιχεία Αποτελεσμάτων (εκ.€) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2023 30/6/2022 30/6/2023 30/6/2022

Κύκλος εργασιών 388,43 454,56 388,25 454,52

Μικτό κέρδος 13,95 15,25 13,81 15,20 EBITDA 5,68 7,41 5,70 7,46

Κέρδη προ φόρων 1,06 3,81 1,15 3,86

Κέρδη μετά από φόρους 0,80 3,13 0,89 3,18

Η εγχώρια αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών το πρώτο εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίσθηκε από τις μεγάλες απώλειες κοντά στο 30% που κατέγραψαν οι πωλούμενες ποσότητες στο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 και την καλύτερη εικόνα στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης που έκλεισαν με μικρή άνοδο.

Ο Όμιλος REVOIL ακολούθησε την πορεία της Αγοράς με αντίστοιχη πτώση στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τους πρώτους μήνες του έτους ενώ τα καύσιμα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο) εμφάνισαν άνοδο 3,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έκλεισε στα € 388,43 εκατ. μειωμένος κατά 14,55% σε σχέση με τα 454,56 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 αποτυπώνοντας τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων αλλά και την πτώση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου στην ανωτέρω περίοδο.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου έκλεισε στα €13,95 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένο κατά 8,52% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €15,25 εκατ. της περσινής περιόδου. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 5,68 εκατ. έναντι €7,41 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Ο Όμιλος έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2023 με κέρδη €1,06 εκατ. έναντι κερδών €3,81 εκατ. το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2022. Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στην α)αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους απόρροια της ανόδου των επιτοκίων βάσης δανεισμού του Ομίλου (euribor), β)στη μείωση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης καθώς και γ) στη μειωμένη συνεισφορά στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων, που κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ήταν πολύ μεγάλη. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη €0,80 εκατ. από κέρδη €3,13 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Η πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες που εξελίσσεται ικανοποιητικά θα επηρεάσει την εικόνα του δεύτερου εξαμήνου όπως και η ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες και την τιμή πώλησης του προϊόντος. Παραδοσιακά οι τελευταίοι μήνες του έτους είναι οι αποδοτικότεροι για τον κλάδο ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι το δεύτερο μισό του έτους θα είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, κάτι που διαφαίνεται και από τα μέχρι σήμερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου.

Παράλληλα ο Όμιλος στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα συμμετέχοντας σε υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ύψους 130 MW περίπου. Ήδη ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στην Εύβοια έχει ηλεκτριστεί από τον Ιούλιο και σε αναμονή σύνθεσης με το δίκτυο βρίσκονται άλλα 13,34 MW που αφορούν σε φωτοβολταϊκά πάρκα σε Αρκαδία και Θήβα.

Η εξαμηνιαία οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1 - 30.6.2023 αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σχετικά Άρθρα