Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/16

Τετ, 26/05/2021 - 17:10

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τις δυο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (5ος κύκλος), με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων την 25η Μαΐου 2021 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30η Ιουλίου 2021.

Σε ισχύ παραμένει ο 4ος κύκλος υποβολών επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με ημερομηνία έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα:

Προκήρυξη: «Γενική Επιχειρηματικότητα», Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56673/2021-ΦΕΚ 2142/Β/22-5-2021

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56672/2021-ΦΕΚ 2142/Β/22-5-2021

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα σημαντικότερα σημεία των προκηρύξεων περιλαμβάνουν:

• Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%.

• Κίνητρα με την μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.

• Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.

• Ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων.

• Δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον πρωτογενή τομέα.

• Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, logistics, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Σχετικά Άρθρα