Πρόσκληση 20 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τους δήμους Λέσβου και Χίου για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Παρ, 02/09/2016 - 17:42

 Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ.

 Οι στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αφορούν στους Δήμους Λέσβου και Χίου, οι οποίοι καλούνται μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων τους, να υποβάλουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 προτάσεις στρατηγικής καθώς και δομή Αστικής Αρχής που θα διαχειριστεί το εν λόγω πρόγραμμα και τα επιμέρους έργα.    

 Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Βόρειο Αιγαίο” για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας, καλεί τους Δήμους Λέσβου και Χίου να υποβάλουν τα σχέδιά τους που αφορούν στις επιλεγείσες ζώνες παρέμβασης των δύο μεγάλων πόλεων της Περιφέρειάς μας. 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και των συνεπειών της κρίσης, αποτελούν τις κρίσιμες παραμέτρους σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων.

Η συνεργασία των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων, αλλά και όλων όσων μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας.»

 

Σχετικά Άρθρα