Προθεσμίες διορθώσεων δηλωθέντων ακινήτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Χίου

Τρί, 26/11/2019 - 10:41

Όπως ενημερώνει το Κτηματολογικό Γραφείο Χίου για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, δηλαδή για το Νεχώρι, τα Καμπόχωρα και τη Χίο, μοναδική καταληκτική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών ορίζεται η 31/12/2020.(Άρθρο 102 Ν 4623/2019, ΦΕΚ Α 134).

 

Σχετικά Άρθρα