Συστηματική η εκπαίδευση των εργαζομένων της INTERAMERICAN σε Πρώτες Βοήθειες και Πυρασφάλεια

Τρί, 08/01/2019 - 06:12
Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των ομάδων των εργαζομένων της INTERAMERICAN στις Πρώτες Βοήθειες και την Πυρασφάλεια.

 

Η διαμόρφωση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα της INTERAMERICAN. Με γνώμονα την πρόληψη, η εταιρεία οργάνωσε και κατά το 2018 εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργαζομένους της που στελεχώνουν ομάδες άμεσης βοήθειας στα γραφεία διοίκησης. Συγκεκριμένα, για την παροχή Πρώτων Βοηθειών οργανώθηκαν σεμινάρια από εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης που ακολουθεί η Ε.Ο.Δ. Εκπαιδεύθηκαν, σε τέσσερεις ημερίδες κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, συνολικά 103 εργαζόμενοι, που έλαβαν και τη σχετική πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών περιελάμβανε εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), στην αντιμετώπιση πνιγμονής και την πλάγια θέση ανάνηψης, όπως επίσης και σε άλλες βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ο.Δ., μολονότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες κατά καιρούς να εκπαιδευτεί ο γενικός πληθυσμός της χώρας μας στις Πρώτες Βοήθειες, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με τους θανάτους να υπερβαίνουν τους 6.000 ανά έτος. Ειδικότερα, τα ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής είναι μικρότερα του 1%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 8%. Επισημαίνεται ότι, με βάση την έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, για κάθε 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 49 απινιδωτές, ποσότητα ιδιαίτερα ανεπαρκής, που κατατάσσει την χώρα μας 5η από το τέλος στην Ευρώπη. INTERAMERICAN και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχουν συνδεθεί με μνημόνιο συνεργασίας το οποίο, εκτός από την εκπαίδευση των εργαζομένων, προβλέπει την συνδρομή της εταιρείας στις διασωστικές και λοιπές δράσεις της Ε.Ο.Δ. με παροχή υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας (μέσα διακομιδής και ειδικευμένο προσωπικό), καθώς και την υποστήριξη της Ε.Ο.Δ. από την ομάδα κοινωνικών πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Εξάλλου, κατά τον Νοέμβριο οργανώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας τρία ολοήμερα σεμινάρια για την εκπαίδευση στην Πυρασφάλεια, με τη συμμετοχή 82 εργαζομένων. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον επιπυραγό Β. Βαθρακογιάννη και θεματικά, περιελάμβανε γενικές γνώσεις πυρασφάλειας και κατηγοριοποίησης - έγκαιρης αξιολόγησης των κινδύνων από πυρκαϊά, τρόπων κατάσβεσης, βασικών αρχών εκκένωσης χώρων και σχεδιασμού διαφυγής και διάσωσης, καθώς και πρακτικές ασκήσεις χρήσης πυροσβεστικών μέσων.

 

 

Σχετικά Άρθρα