Το Βόρειο Αιγαίο έπιασε... πάτο

ΕΛΣΑΤ: Στο Βόρειο Αιγαίο το μικρότερο ΑΕΠ της χώρας
Πέμ, 01/02/2024 - 20:16

Μόλις στα 2,43 δις ευρώ διαμορφώθηκε το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) του Βορείου Αιγαίου το 2021, σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Έτσι το Βόρειο Αιγαίου αναδεικνύεται στην Περιφέρεια με το μικρότερο ΑΕΠ στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επίσης το Βόρειο Αιγαίο καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ως προς το ύψος του κατά κεφαλή ΑΕΠ για το 2021. Συγκεκριμένα στο Βόρειο Αιγαίο το κατά κεφαλή ΑΕΠ ανήλθε στα 10.658 ευρώ.

Η δεύτερη χειρότερη επίδοση, ως προς τον δείκτη αυτό, καταγράφηκε στην Ήπειρο και ήταν 11.981 ευρώ. Όταν ο μέσος όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ στην χώρα διαμορφώθηκε στα 17.058 ευρώ το 2021. Το μεγαλύτερο κατά κεφαλή ΑΕΠ καταγράφηκε στην Αττική και ήταν 23.335 ευρώ.

Το ΑΕΠ που παράχθηκε στο Βόρειο Αιγαίου το 2021, είναι στα επίπεδα του 2003 (2,49 δις ευρώ) σε τρέχουσες τιμές. Αν γίνει αναγωγή των παραπάνω αριθμών σε σταθερές τιμές τότε το περιφερειακό ΑΕΠ του 2021 θα αποδειχθεί πολύ χαμηλότερο από το ΑΕΠ του 2003.

Από τα 2,43 δις ευρώ, του ΑΕΠ του Βορείου Αιγαίου, τα 1,26 δις ευρώ παράχθηκαν στο νομό Λέσβου, τα 644 εκατ. ευρώ στο νομό Χίο και τα 523 εκατ. ευρώ το νομό Σάμου.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από τα 2,19 δις ευρώ της ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας)  που παράχθηκε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου τα 735 εκατ. Ευρώ παράχθηκαν από τους τομείς δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευσης, υγεία και κοινωνική μέριμνα. Οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών και τουρισμού - εστίαση παρήγαγε 498 εκατ. ευρώ, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έδωσε το 2021 319 εκατ. ευρώ ως ΑΠΑ του Βορείου Αιγαίου. Οι κατασκευές συνέβαλαν στο ΑΠΑ του Βορείου Αιγαίου μόλις με 50 εκατ. ευρώ, η αγροτική παραγωγή συνέβαλε μόλις με 89 εκατ. ευρώ.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Οι παραπάνω αριθμοί αυτό που δείχνουν, σημειώνει Το Νησί στη Μυτιλήνη, που αναφέρεται στο θέμα, είναι την συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Μια διαδικασία που δεν έχει αναστραφεί από το 2008 και μετά. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Ο αριθμός των εργαζομένων στα νησιά της Περιφέρειας και μειώνεται και η παραγωγική δραστηριότητα περιορίζεται.

Η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, η εστίαση, οι κατασκευές και η μεταποίηση έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στην οικονομική ζωή των νησιών μας. Η μισή παραγωγική δραστηριότητα των νησιών κινείται γύρω από τις κρατικές λειτουργίες και την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Η πρωτογενή παραγωγή του Βορείου Αιγαίου, το υποτιθέμενο ισχυρό χαρτί των νησιών, το 2021 έδωσε μόλις 89 εκατ. ευρώ προστιθέμενης αξίας. Πάτο, κατά τα φαινόμενα έχει πιάσει και η οικοδομική δραστηριότητα καθώς ανήλθε σε μόλις 50 εκατ. ευρώ.

Σχετικά Άρθρα