Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πλημμυροπαθείς

Πέμ, 15/02/2024 - 10:41

Ενημερώνονται οι πολίτες της Χίου που επλήγησαν από την προχθεσινή έντονη βροχόπτωση ότι μπορούν να κάνουν αίτηση στην Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Χίου καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση του δικαιούχου (η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος στην Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου).

• Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

• Θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης

• Αντίγραφο εντύπου Ε9

• Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

• Πόρισμα ΠΥ για την περίπτωση της πυρκαγιάς.

• Για τους πολύτεκνους βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκινικού επιδόματος (όχι πολυτεκινικής σύνταξης)

• Για ΑΜΕΑ πρέπει να επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του υπουργείου Υγείας

• Για την σωματική βλάβη βεβαίωση νοσοκομείου και γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Σχετικά Άρθρα