Ομάδα Πολιτισμού Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου

Ξενάγηση στο Λεπροκομείο

16/06/2021 - 15:57

Η Ομάδα Πολιτισμού του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Χίου, σε συνεργασία με τους Επαγγελματίες Ξεναγούς στα πλαίσια των δράσεων ''Γνωρίζω τον τόπο μου'' ...