Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: 11,5 εκατ. ευρώ για την οικονομική ενίσχυση σπουδαστών

Πέμ, 19/10/2023 - 09:52

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, τo «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23».

Αφορά τη χορήγηση ποσού οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές και σπουδάστριες των Α.Ε.Ν., με στόχο την υποστήριξή τους, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους στις Ακαδημίες Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Καλύμνου, Κρήτης, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Χίου, Ύδρας και Μακεδονίας.

Η συνολική δαπάνη ύψους 11.560.000,00 ευρώ, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή (ΠΠ2021-2027), μέσω της πράξης που θα ενταχθεί ως μεταφορά της ήδη ενταγμένης με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση. Το ύψος του ποσού οικονομικής ενίσχυσης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν. ορίζεται στα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400€) ανά σπουδαστή/τρια, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου, είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μετά την αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη διαπραγμάτευση που είχαμε, το αποδέχτηκε με τον χαρακτήρα της «οικονομικής ενίσχυσης» και όχι της υποτροφίας που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Πηγή: naftemporiki.gr

Σχετικά Άρθρα