Εγγραφές στην Σχολή Μαθητείας

Δευ, 11/09/2023 - 16:46

Συνεχίζεται έως την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2023-2024 στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χίου της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15 – 29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1994-2008) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η αμοιβή των μαθητών εβδομαδιαία ανέρχεται σε 111,48 ευρώ ή 139,35 ευρώ (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

1. Μαγειρικής Τέχνης

2. Κομμωτικής Τέχνης

3. Τεχνίτες Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχονται:

1) σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια,

2) σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό,

3) έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο,

4) κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”) οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, στους οποίους προσφέρονται από τη Δ.ΥΠ.Α. κίνητρα για την αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας,

5) σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές,

6) επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

α) άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) εγγραφής στη Β΄ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητα τους.

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ. Χίου και στα τηλέφωνα 2271029531 και 2271020065 και στο mail epas.hios@dypa.gov.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se...

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload του σχετικού αρχείου) στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του σχετικού εγχειριδίου που είναι αναρτημένο στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

Σχετικά Άρθρα