Η τοπική ΕΛΜΕ για τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στα Καρδάμυλα

Δευ, 03/07/2023 - 06:58

«Την 1η Δεκεμβρίου 2022 η ΕΛΜΕ Χίου, σε ανακοίνωσή της, είχε διατυπώσει τη διαχρονική της διεκδίκηση για ισότιμη αντιμετώπιση επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης από την πολιτεία, καθώς και τον συνυπολογισμό της νησιωτικότητας» όπως αναγέρει σε ανακοίνωση της σημειώνοντας:

«Επίσης, ως προς τους Τομείς και τις Ειδικότητες του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, η ΕΛΜΕ Χίου συντασσόταν στο πνεύμα και στην ουσία της ομόφωνης θέσης που έλαβαν: το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμύλων, η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου: 1. Δε συνηγορεί με την κατάργηση κανενός  Τομέα και καμιάς Ειδικότητας, καθώς αυτή αποκλείει μελλοντική λειτουργία ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό μαθητών. 2. Συνηγορεί θετικά προς οποιαδήποτε πρόταση που αφορά την ίδρυση νέου Τομέα ή νέας Ειδικότητας. Οι ανωτέρω δύο (2) διεκδικήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη τόσο του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, αλλά και ευρύτερα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων.

Δυστυχώς, με την υπ.αριθ. Φ20/76562/Δ4/21-6-2023 (ΦΕΚ 3201Β/22-6-2023) Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε ο Τομέας Οικονομίας του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων με τις αντίστοιχες ειδικότητές του.

Η ΕΛΜΕ Χίου καταγγέλλει την εν λόγω εξέλιξη, καθώς και το γεγονός ότι διοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας αγνοούν ομόφωνες αποφάσεις οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του σωματείου μας».

Σχετικά Άρθρα