Ημερίδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τρί, 03/10/2023 - 14:56

Δύο ημερίδες, κάθε μια από τις οποίες αφορούσε συγκεκριμένη υποδομή, παρουσιάστηκαν οι επιμέρους Δράσεις των ιδρυματικών ερευνητικών έργων e-Aegean CulTour «Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» και e-Aegean R&D Network «Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο «e-Aegean CulTour: Μία νέα ερευνητική υποδομή για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στο Αιγαίο», ενώ την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο «e-Aegean R&D Network: Ένα νέο δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας στο Αιγαίο».

Στόχος των δύο ημερίδων ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων  καθώς και η διασύνδεση των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου με εμπλεκόμενους φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. 

Μέσα από τις συνολικά 21 παρουσιάσεις, που παρακολούθησαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκπρόσωποι φορέων από όλη την Ελλάδα (κάποιοι από τους οποίους συνεργάστηκαν στην υλοποίηση των έργων),  ερευνητές/τριες κ.α., οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο το ερευνητικών ομάδων, που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων,  τα ευρήματά τους καθώς και μοναδικές εφαρμογές της ακαδημαϊκής έρευνας που απαντούν σε ζητήματα του σήμερα. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων διατυπώθηκαν, επίσης, προτάσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο διανησιωτικής συνεργασίας.

Στο περιθώριο των εργασιών της ημερίδας, στο φουαγιέ του κτιρίου Γεωγραφίας πραγματοποιούνταν έκθεση με επίδειξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων επιλεγμένων Δράσεων των ερευνητικών υποδομών, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να δουν μια πιο πρακτική εφαρμογή όλων όσων παρουσιάζονταν στο αμφιθέατρο.

Συναντήσεις εργασίας

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε μία από τις ημερίδες ακολουθούσε και μία συνάντηση εργασίας το Σάββατο 23 και 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Σε αυτές, πέραν των μελών των ερευνητικών ομάδων των Δράσεων των δύο ερευνητικών υποδομών, συμμετείχαν και εκπρόσωποι φορέων που είχαν ήδη συνεργαστεί ή αποτελούν εν δυνάμει συνεργάτες των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο Λέσβου, το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, η συζήτηση αφορούσε την επόμενη ημέρα των έργων των ερευνητικών υποδομών e-Aegean CulTour και e-Aegean R&D Network, το πώς θα μπορούσαν οι ερευνητικές ομάδες να συνεχίσουν το έργο, που ξεκίνησαν μέσα από αυτές, τις προοπτικές περαιτέρω χρηματοδότησης, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τρίτους φορείς, εκτός Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο αφενός την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας, αφετέρου την ενίσχυση των προοπτικών βιωσιμότητας και συνέχισης λειτουργίας των υποδομών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δύο ερευνητικές υποδομές μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

e-Aegean CulTour: https://cultour.aristeia.aegean.gr/

e-Aegean R&D Network: https://rnd.aristeia.aegean.gr/

Οι δύο ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των έργων Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» - MIS 5047046 και «[e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» - MIS 5046494 τα οποία εντάσσονται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

Σχετικά Άρθρα