«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

Δευ, 13/06/2016 - 18:03

Με αφορμή ερωτήματα Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων για τη λειτουργία αυτών των σχολείων, κατά το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017, ερωτήματα τα οποία προκύπτουν κυρίως από τη μη έγκυρη και σωστή πληροφόρηση που διοχετεύεται από διάφορες πηγές, διευκρινίζονται τα εξής:

Σε όλα τα σχολεία έχουν σταλεί εγκαίρως όλες οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τις οποίες διευκρινίζονται αναλυτικά τα θέματα προγραμματισμού και λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Οι Διευθύνσεις των Σχολείων οφείλουν  μέχρι σήμερα, 10 Ιουνίου 2016, να ενημερώσουν τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών για κάθε σχετικό θέμα και να διαβιβάσουν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όποιες περαιτέρω απορίες ή διευκρινίσεις ενδεχομένως  προκύψουν.

Με τις ανωτέρω εγκυκλίους διευκρινίζεται ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017:

-   Θα λειτουργεί  τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:00 π.μ. – 8:00 π.μ.), όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

-   Σε τετραθέσια και άνω σχολεία μπορούν να δημιουργηθούν πάνω από δύο τμήματα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

-    Τα Γαλλικά και τα Γερμανικά θα διδάσκονται παράλληλα σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη.

-   Στα ολοήμερα τμήματα Δημοτικού & Νηπιαγωγείου μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, εκτός από τους εργαζόμενους γονείς, οι άνεργοι γονείς, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες κ.λπ., οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

-   Όσον αφορά στη λειτουργία των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων είναι σε ισχύ όλες οι εγκύκλιοι που ίσχυαν και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, στο Σχολικό Σύμβουλο, στον Περιφερειακό Διευθυντή, με γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων κατά περίπτωση, να αποφασίζουν ευνοϊκότερα στις «περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης)», όπως ρητά αναφέρεται στις εγκυκλίους.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε ότι η Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Β. Αιγαίου, έχοντας ως στόχο πάντοτε την καλύτερη λειτουργία των σχολείων, είναι ανοιχτή σε προτάσεις, παρατηρήσεις, λόγο και αντίλογο και αντιμετωπίζει με σεβασμό τις οποιεσδήποτε απόψεις διατυπώνονται (παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές), αρκεί αυτές να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, γιατί στην αντίθετη περίπτωση δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.  

             

 

                                                                    Ο Περιφερειακός  Διευθυντής

                                                                    Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                Βορείου Αιγαίου

 

 

 

                                                                   Αριστείδης Καλάργαλης

 

Σχετικά Άρθρα