Το Ναυτικό Λύκειο Τσάκου ζητά καθηγητές

ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ
Πέμ, 13/06/2019 - 12:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Ε.Ν.) και ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ),  με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ1831 (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν.), εξέδωσε το Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2019-20. Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15/07/2019.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr, ενώ στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που ζητούνται.

Σχετικά Άρθρα