Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Χίου 2022 - 2023
Τρί, 20/09/2022 - 00:41

Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Χίου μέσω ανακοίνωσης του προς τα μέσα καλεί άμεσα τους υποψήφιους μαθητές του προς την υποβολή των αιτήσεων τους για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας 2022-2023.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το τη σχολική περίοδο 2022 - 2023 είναι οι ακόλουθες:

1. Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (θέσεις 9)

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (θέσεις 1)

3. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών (θέσεις 1)

4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (θέσεις 6)

5. Βοηθός Νοσηλευτή (Θέσεις 1)

6. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Θέσεις 5)

7. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων εγκαταστάσεων δικτύων (θέσεις 1)

8. Τεχνικός Οχημάτων (θέσεις 4 )

9. Τεχνικός Ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής Τοπίου (θέσεις 2)

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα
14:00μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι:

Α) Φωτοαντίγραφο :
1. Απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
2. Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. Ταυτότητας
4. Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικού ΑΦΜ
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. Απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχησης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Β) Υπεύθυνη δήλωση

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που και θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα Μαθητείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης παρακαλώ απευθυνθείτε:

• Στο 1ο ΕΠΑΛ Χίου οδός Μιχάλων 5 τηλ.: 2271028822 και ώρες 08:00 έως 14.00

• Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Καλουτά 2, (πάνω από το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών «Μιχαηλίδης-Electronet»), τηλ.: 2271044816.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης διάρκειας 9 μηνών και περιλαμβάνει:

α) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο

β) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και  ανέρχεται σε 30,26 την ημέρα.

* Στο άρθρο επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε μορφή pdf.

Σχετικά Άρθρα