Στα... θρανία οι δάσκαλοι

Επιμορφωτικό υβριδικό πρόγραμμα από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρί, 24/10/2023 - 15:23

 Επιμορφωτικό υβριδικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαχείριση Σχολικής Ζωής» θα υλοποιηθεί από τη ΔΙΠΕ Χίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και όπως ενημερώνει ο Διευθυντής, Γιάννης Ρες, "στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μας, αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης  και επίλυσης  ζητημάτων της σύγχρονης σχολικής ζωής, εφαρμόζοντας τις αρχές της πρόληψης , της αντιμετώπισης και επαναφοράς."

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον κο Ρε:

"Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με το πέρας των επιμορφωτικών συναντήσεων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναμένεται να:

• Γνωρίζουν πλήθος βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία

• Γνωρίζουν τη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες

•Είναι σε θέση να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης για τη διαχείριση ζητημάτων

•Είναι ικανοί να εντοπίζουν έγκυρες πηγές από τις οποίες θα αναζητούν συνδρομή για την αποτελεσματική διαχείριση εκάστου αναδυόμενου προβλήματος στο σχολικό περιβάλλον

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές της εκπαίδευσης ενηλίκων, ήτοι: Τεχνικές ενεργητικής μάθησης που ενισχύουν την αλληλεπίδραση και βιωματική μάθηση καθώς και αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης κ εμπειρίας των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών μας.

• Θα αξιοποιηθούν Στελέχη μας, Ειδικοί Επιστήμονες και εκπαιδευτικοί με συναφή ακαδημαϊκή εξειδίκευση

• Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος ο ΔΙΠΕ Χίου, Ιωάννης Ρες

Θεματολογία επιμορφωτικού προγράμματος

• Σχολικό Περιβάλλον - Σχέσεις και Κουλτούρα

• Κλίμα σχολικής τάξης - Παράγοντες διαμόρφωσής του

• Εκπαιδευτικοί-Μαθητές: Τύποι Σχέσεων

• Σχέσεις Σχολείου και οικογένειας μαθητή: Πρακτικές για αποτελεσματική συνεργασία

• Σχολική φοβία - Σχολική αποτυχία

• Διαχείριση Κρίσεων Crisis Management) - Προαγωγή και ενίσχυση Ψυχικής Υγείας

• Αντιμετώπιση Έκτακτων Ιατρικών Περιστατικών στο Σχολικό Χώρο

• Διαχείριση Πένθους, Απώλειας και χρόνιας νόσησης μέλους της Σχολικής Κοινότητας

• Αποκλίνουσα ή/και παραβατική συμπεριφορά: Διερεύνηση αιτίων

• Διαχείριση περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού (School Bullying & Cyberbullying)

• Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

• Διαχείριση Ενδοσχολικής & Εξωσχολικής Παραβατικότητας

• Διαχείριση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας

• Επαγγελματική εξουθένωση (burn out) και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εκπαιδευτικού

• Διαχείριση της Διαφορετικότητας: Πρακτικές Συμπερίληψης

• Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης μαθητών-μεταναστών

• Θέματα προσαρμογής και εκπαιδευτικής ένταξης των Τσιγγανοπαίδων

• Πρακτικές αποτελεσματικής Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

• Διδάσκοντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα

Ειδικά Ζητήματα

• Νομικά ζητήματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Ενίσχυση εξωστρέφειας σχολικής μονάδας

• Επικοινωνία και συνεργασία μονάδας με Φορείς

• Ο Διευθυντής της μονάδας ως Ηγέτης

• Επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευτικού

Μοντέλο επιμόρφωσης: Υβριδικό. Ειδικότερα, προβλέπονται 12 συναντήσεις δίωρης διάρκειας έκαστη, 2 φορές το μήνα (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 18.00-20.00 και 75 ώρες μελέτης (e-learning).

Θα υπάρχει διαφορετική ομάδα για τις νηπιαγωγούς μας  (επίσης, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00-20.00, 2 φορές το μήνα)

Έναρξη προγράμματος: Παρασκευή, 3 Νοέμβρη 2023

Τοποθεσία: Οίκος  Χίου Διδασκάλου

Αίτηση συμμετοχής  το e-mail της ΔΙΠΕ ΧΙΟΥ: mail@dipe.chi.sch.gr σημειώνοντας στο θέμα: Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΔΙΠΕ ΧΙΟΥ (ΥΠΟΨΗ Κας Γκρέτσα Ισιδώρας - Γραμματεία ΔΙΠΕ Χίου).

Τηλέφωνο Επικoινωνίας: 22710-29027  και  22710-81990.

Στην αίτηση, συμπληρώνετε:

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Σχολείο υπηρέτησης

Αναπληρωτής ή μόνιμος

E-mail".

Σχετικά Άρθρα