Συνεχίζεται η κόντρα για τη Βιβλιοθήκη

Ενστάσεις νομιμότητας για δύο μέλη της νέας Εφορευτικής Επιτροπής
Σάβ, 02/05/2015 - 14:30

Δεν κοπάζει ο θόρυβος στην Βιβλιοθήκη Κοραής, μετά την γνωστή "εκπαραθύρωση Μπελλέ" ύστερα από μιά αξιόλογη ομολογουμένως θητεία. Ετσι η νεώτερη εξέλιξη είναι ότι κατατέθηκε ήδη η παρακάτω ένσταση κατά της νομιμότητας διορισμού δύο μελών του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου, που είναι η παρακάτω:

 

Προς τον
Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά
ΕΝΣΤΑΣΗ
Κύριε Υπουργέ,
Με την υπ΄ αριθμ.  56865/Γ3/6-4-2015 απόφασή σας συγκρότησης Ε.Σ. στη Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής» ο ορισμός του κ. Βαρλά Μιχαήλ του Διογένη Ιστορικού (Α.Δ.Τ.: Π396861) ως Αναπληρωτή Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «ΚΟΡΑΗΣ»  (ΦΕΚ. 253/17.04.2015) αντιβαίνει  στη διάταξη του Νόμου 3149/10 Ιουνίου 2003, «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» άρθρο 6 παρ. 2α, στην οποία αναφέρεται ότι «τα άτομα που απαρτίζουν το Ε.Σ. διαμένουν στην έδρα ή την περιοχή που καλύπτει η Δημόσια Βιβλιοθήκη», καθότι ο κ. Βαρλάς διαμένει μονίμως στην Αθήνα (είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ΠΕ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού). Ας ληφθεί υπόψη ότι ο πνευματικός εν λόγω κύριος, έκρινε και κατέκρινε με συνεχόμενα και αναληθή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, το απερχόμενο Εφορευτικό Συμβούλιο - ενώ ακόμη δεν έχει γίνει η νόμιμη παράδοση, παραλαβή και ο απολογισμός του έργου του - και επιπλέον έθιγε και πρόσβαλε τους εθελοντές της Βιβλιοθήκης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγομαι και εγώ, η οποία υπηρέτησα  ως ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε θέση ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας (Αν.Προϊσταμένη ΤΝΕΥ Πανεπιστημίου Αιγαίου) μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2014, όπου και παραιτήθηκα για να συνταξιοδοτηθώ. Επιφυλάσσομαι για απάντηση στα δημοσιεύματά του, τα οποία παραπλανούν την κοινή γνώμη και την οποία θα σας κοινοποιήσω. Αντίστοιχα, όπως πληροφορούμαι και το αναπληρωματικό μέλος Πειραντάκου Σεβαστή 
του Ιωάννη Δικηγόρος (Α.Δ.Τ.:Τ091465) ανήκει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όχι της Χίου, έδρας ή περιοχής που καλύπτει η παραπάνω Βιβλιοθήκη.
Παρακαλούμε να τηρηθεί η νομιμότητα.
Χίος, 27 Απριλίου 2015
Φιλομήλα Μπόλια
Ομηρίδων 2, 82 100 Χίος
Τηλ. 6932411900

Σχετικά Άρθρα