Συνεχίζονται οι υποτροφίες για φοίτηση στα Σχολεία της Βολισσού

Παρ, 08/09/2023 - 18:35

Ο Σύλλογος Φίλων Σχολείων Βολισσού υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και φέτος η προσφορά του ομογενή συμπατριώτη μας προς τους μαθητές που θα έρθουν να φοιτήσουν στα Σχολεία της Βολισσού.

Όπως είναι γνωστό όσοι μαθητές  έχουν ήδη μετεγγραφεί από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και αυτοί που θα μετεγγραφούν φέτος στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού θα λαμβάνουν μηνιαίως το ποσό των 200,00 ευρώ, επί 9 μήνες κάθε χρόνο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτησή τους.

Από τη φετινή σχολική χρονιά θα καλύπτονται και οι δαπάνες για τα μαθήματα των Αγγλικών που διοργανώνονται από το Σύλλογο Γονέων, ενώ οι μαθητές/τριες θα επιβραβεύονται και για άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις επιδόσεις τους, τη διαγωγή τους, την ανελλιπή φοίτησή τους και τη βοήθειά τους προς την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνεται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να μετεγκατασταθούν στην περιοχή προκειμένου τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο σχολείο και οι ίδιοι να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο οργάνωσης της Σχολικής Ζωής του Υπουργείου Παιδείας. Κάθε πράξη η παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς, μπορεί να αποτελέσει αιτία απορρίψεως η διακοπής της χορηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες θα πρέπει να υποβάλλουν στους  χορηγούς, μέσω του Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Σωτ. Παραδείση, ΑΙΤΗΣΗ στην οποία να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, την τάξη στην οποία θα φοιτήσει, το σχολείο από το οποίο προέρχεται και να προσκομίσουν βεβαίωση βαθμολογίας και διαγωγής για την αμέσως προηγούμενη σχολική περίοδο.

Η έγκριση των χορηγιών παραμένει αποκλειστικό δικαίωμα των χορηγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2274021207 (κ. Σωτ. Παραδείση).

Σχετικά Άρθρα