Χίος, Δευτέρα 13 Ιουλίου

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα

Τρί, 12/11/2019 - 14:39

Το Ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφιών.

Αφορούν:

  • Δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ
  • Μία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋποθέσεις:

Για την χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. να έχουν καταγωγή από την Χίο
  2. να είναι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό Λίαν Καλώς
  3. να έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη
  4. να είναι οικονομικά αδύνατοι

Για τις χορηγίες εξωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να έχουν καταγωγή από την Χίο
  • να είναι οικονομικά αδύνατοι
  • να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε Σχολή Α.Ε.Ι με βαθμό Λίαν Καλώς

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση που παρέχεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Ιδρύματος και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στο idrymatajdp@dpateras.com

Αιτήσεις έως τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες: 210 4291093 και 2104291094

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 10/07/2020 - 17:11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων

ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ), ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ18.31 (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.), ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) και ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.), στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2020-21.

Υποβολή αιτήσεων έως: 4/8/2020 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr