Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Παναγιώτης Καλαμπόκης