Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

περίοδος 2018-2019

Κατάθεση Δηλώσεων Συγκομιδής αμπέλων περιόδου 2018-2019

10/01/2019 - 15:55

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Χίου ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι...