Δήμαρχο Χίου βγάζει η Πόλη. Ολα τα αποτελέσματα σε γραφήματα

Δείτε τις Φωτογραφίες
Δευ, 03/06/2019 - 05:00

Η Πόλη βγάζει το Δήμαρχο Χίου. Η αλήθεια αυτή αποδεικνύεται και από την ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων, που η ΑΛΗΘΕΙΑ παρουσιάζει σήμερα και στην έντυπη της έκδοση με την μορρφή γραφημάτων γενικά και ανά Δημοτική Ενότητα.

Σχετικά Άρθρα