Έργα με πρόγραμμα

Ανακοίνωση του Συνδυασμού "Χίος μπροστά"
Κυρ, 11/04/2021 - 11:01

Έτσι οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να διαβουλευτούν με τον φορέα υλοποίησης του έργου για να περιορίσουν την ταλαιπωρία και την ζημιά τους αλλά και να φροντίσουν για την προσβασιμότητα των επιχειρήσεών τους μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ασφάλεια των πελατών τους.

Το ίδιο ισχύει για κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί δυσκολίες από την εξέλιξη ενός έργου σε εμπορικό ή αστικό περιβάλλον.

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να γνωστοποιούνται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν οι προβλεπόμενες εργασίες.

Η έγκαιρη ενημέρωση θα βελτίωνε την επικίνδυνη και αιφνίδια κατάσταση που παρατηρείται στην οδό Καλουτά λόγω εκτέλεσης έργων από την ΔΕΥΑΝΧ (κλείσιμο της πολυσύχναστης αυτής οδικής αρτηρίας που οδηγεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, αρκετές ώρες της ημέρας και σε ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων).

Η έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Ο σεβασμός προς τους πολίτες και τους πολλαπλά δοκιμαζόμενους επαγγελματίες, περνά έμπρακτα μέσα από την βελτίωση και την ασφάλεια τη καθημερινότητας του.

Έτσι οι επαγγελματίες θα μπορέσουν να διαβουλευτούν με τον φορέα υλοποίησης του έργου για να περιορίσουν την ταλαιπωρία και την ζημιά τους αλλά και να φροντίσουν για την προσβασιμότητα των επιχειρήσεών τους μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ασφάλεια των πελατών τους.

Το ίδιο ισχύει για κάθε δραστηριότητα που δημιουργεί δυσκολίες από την εξέλιξη ενός έργου σε εμπορικό ή αστικό περιβάλλον. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να γνωστοποιούνται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν οι προβλεπόμενες εργασίες.

Η έγκαιρη ενημέρωση θα βελτίωνε την επικίνδυνη και αιφνίδια κατάσταση που παρατηρείται στην οδό Καλουτά λόγω εκτέλεσης έργων από την ΔΕΥΑΝΧ (κλείσιμο της πολυσύχναστης αυτής οδικής αρτηρίας που οδηγεί στο Γ.Νοσοκομείο Χίου, αρκετές ώρες της ημέρας και σε ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων).

Η έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Ο σεβασμός προς τους πολίτες και τους πολλαπλά δοκιμαζόμενους επαγγελματίες, περνά έμπρακτα μέσα από την βελτίωση και την ασφάλεια τη καθημερινότητας του.

 

Σχετικά Άρθρα