Ερωτήση "Συμπαράταξης" στον Περιφερειάρχη για συμβάσεις έργων

Τετ, 20/04/2022 - 11:24

Με ερώτησή τους προς τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Συμπαράταξης Πολιτών, Γιούλα Αργυρούδη, Μανώλης Κάρλας, Μαρία Νικολάρα, Γιάννης Σπιλάνης, ζητούν πληροφορίες για συμβάσεις έργου.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

"Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκε σε τοπικό ΜΜΕ ότι μέσω του Περιφερειακού Ταμείου της ΠΒΑ έχετε συνάψει σειρά συμβάσεων χρηματοδότησης πολιτικών σας φίλων και παιδιών συνεργατών σας.

Ζητάμε:

• Να καταθέσετε άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όλες τις συμβάσεις έργου που έχετε υπογράψει με την ιδιότητα του Προέδρου του ΠΤ από την αρχή της θητείας σας και τα αποτελέσματά τους

• Να παρουσιάσετε τον απολογισμό του ΠΤ στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΤ όπως οφείλατε να έχετε κάνει κατά τον ετήσιο απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής.

Σε περιόδους ιδιαίτερα δύσκολες για τους πολίτες των νησιών μας, η διάθεση των περιορισμένων πόρων της Περιφέρειας πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη των νησιών."

 

 

Σχετικά Άρθρα