Ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ στο Μουσείο Σφαγών

Τετ, 05/04/2023 - 19:15

Τήν Τρίτην 4ην Ἀπριλίου 2023  ὁ Ἐνδοξώτατος Διοικητῆς τῆς  Ἀνώτατης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἑσωτερικού καί Νήσων (ΑΣΔΕΝ) Ἀντιστράτηγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Διοικητοῦ τῆς 96 ΑΔΤΕ, Ταξιάρχου κ. Χαραλάμπους Ἀμπατζίδη ἐπραγματοποίησαν προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν ἱστορική καί μαρτυρική, ἔνδοξη Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Χίου, ὅπου τούς ὑπεδέχθη ὁ κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στήν εἴσοδο μάλιστα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐκυμάτιζε ἡ ἑλληνική Σημαία. 

Ἀκολούθησε, μέ ἱερή συγκίνηση, ἡ ἐπίσκεψή τους στό ὁλοκαυτωθέν ἀπό τούς Τούρκους τό 1822 καί αἱματόστικτο μέχρι σήμερα Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὡς καί στό Ὀστεοφυλάκειο τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μέ τίς προθῆκες μέρους τῶν πάλλευκων ἱερῶν ὀστῶν τῶν σφαγιασθέντων καί στή συνέχεια, στό  Ἱστορικό Μουσεῖο τῶν Σφαγῶν τῆς Χίου "ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ", τό ὁποῖον ἐγκαινιάστηκε τήν 10ην Νοεμβρίου 2021, καί ἀποτελεῖ κατόρθωση τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καί  τῆς Ἐριτίμου συζύγου του κ. Μαρίνης Μαρτίνου, διά τῆς δωρεᾶς των μέσῳ τοῦ Ἱδρύματος "ΑΙΓΕΥΣ".

Ἡ ξενάγησή τους, τήν ὁποία παρηκολούθησαν μέ μεγάλη προσοχή καί ἐνδιαφέρον,  ἔγινε ὑπό τοῦ κ. Νικολάου Κλαδιᾶ, μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Μηνᾶ Χίου. Κατόπιν, προσφέρθηκε τό μοναστηριακό κέρασμα στήν τραπεζαρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὡς καί δῶρα μέ βιβλία καί χιώτικα προϊόντα.

Κατά τήν ἀναχώρησή τους, ὁ Ἐνδοξώτατος Διοικητῆς τῆς  Ἀνώτατης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἑσωτερικού καί Νήσων (ΑΣΔΕΝ) Ἀντιστράτηγος κ. Σωτήριος Κωστάκογλου καί ὁ Ἐνδοξώτατος Διοικητής τῆς 96 ΑΔΤΕ, Ταξίαρχος κ. Χαράλαμπος Ἀμπατζίδης ἐξέφρασαν τίς θερμές τους εὐχαριστίες καί τόν ἐνθουσιασμό τους "ἐπί πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καί εἶδον", γιά ὅλα ὅσα ἄκουσαν καί εἶδαν.

Από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως Χίου.

Σχετικά Άρθρα