Στα σκαριά αρχιτεκτονική μελέτη για την παλιά ιχθυόσκαλα

Δευ, 02/04/2018 - 14:25

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξή του μεταξύ των οποίων και η έγκριση εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής αποτύπωσης αίθουσας επιβατών εξωτερικού και παλαιάς ιχθυόσκαλας, θα συνεδριάσει αύριο στις 10 π.μ. στα γραφεία του το δημοτικό λιμενικό ταμείο Χίου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση εκπόνησης μελέτης  με τίτλο «Μελέτη  αρχιτεκτονικής και τοπογραφικής αποτύπωσης αίθουσας επιβατών εξωτερικού και παλαιάς ιχθυόσκαλας» και ψήφιση ποσού 8.405,41€ πλέον Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση επιστροφής του παραβόλου με  αριθμό 17851033095802090021 ύψους 587,15€ που συνόδευε την από 11-12-2017 ένσταση της Ι.Ε.Π.Υ.Α. ENERGEIA ΙΚΕ για τον διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Χίου – Μεστών για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS».
 3. Ορισμός εκπροσώπου της Υπηρεσίας και Αναπληρωτή του στην Επιτροπή Γνωμοδότησης επί θεμάτων ναυαγίων ή πλοίων».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής αυτοτελών τμημάτων του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.100,00€ για την «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».
 7. Χορήγηση 7ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».
 8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος Νότιας Προκυμαίας».
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια 20 παγκακιών χρήσεως Δ.Λ.Τ. Χίου.
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως  Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Μεστών έμπροσθεν του καταστήματός για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 11. Συζήτηση επί αιτήσεως  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Κεντρικού Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 12. Συζήτηση επί αιτήσεως  Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Κεντρικού Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ   για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου έμπροσθεν του καταστήματός για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 14. Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων.

Σχετικά Άρθρα