Συμβασιοποιήθηκε έργο αγροτικής οδοποιίας στα Ψαρά, 979.388 €

Τετ, 16/11/2022 - 15:26

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών», το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και  υπεγράφη από τους Δημάρχους Χίου, κ. Σταμάτη Κάρμαντζη και Ηρωικής Νήσου Ψαρών, κ. Κωνσταντίνου Βρατσάνο και τον ανάδοχο εργολαβική σύμβαση ποσού 979.388,95€. Οι πληρωμές θα γίνονται από το Δήμο Η.Ν. Ψαρών, αφού εκείνος έχει υπογράψει το Δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 1.089.126,06 €.

Σχετικά Άρθρα