Χίος, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου

Παρ, 17/01/2020 - 14:32

To ετήσιο σχέδιο τουριστικής προβολής έτους 2020 του Δήμου Χίου καθώς και η λήψη απόφασης επί της ένστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου επέκτασης της οδού Χρήστου ο οποίος έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι δύο από τα 32 θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου Χίου που θα συνεδριάσει την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 

 

A΄ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Αρ.

θέματος

Θέμα

 

Εισηγητής

 

1

Λήψη απόφασης για την από 6/11/2019 ένσταση της αναδόχου εταιρείας του έργου

«Ολοκλήρωση – αποκατάσταση λειτουργικότητας της οδού Χρήστου δυτικά των

ορίων του αεροδρομίου Χίου».

 

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

2

Αποδοχή γνωμοδότησης μελετητή για τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων

των δοκιμίων σκυροδέματος στο έργο «Ανέγερση 7ου Νηπιαγωγείου Χίου».

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

3

ου

Αποδοχή  γνωμοδοτήσεων  μελετητή  για  το  έργο  «Ανέγερση  11                                                                                                       Νηπιαγωγείου

Χίου».

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

4

Συγκρότηση   επιτροπής   προσωρινής   παραλαβής   του   έργου   «Επισκευαστικές

εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χίου έτους

2018».

 

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

5

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου «Επισκευαστικές εργασίες

σχολικών συγκροτημάτων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2018»

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

6

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία

Δ.Ε. Χίου 2018»

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

7

Συγκρότηση   επιτροπής   οριστικής   παραλαβής   του   έργου   «Διαμόρφωση   και

ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Χίου, Δ.Ε. Χίου, Καμποχώρων και Αγ.

Μηνά 2017».

 

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

8

Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου   «Εκσυγχρονισμός-

Αναβάθμιση των ΚΔΑΠ Δ. Χίου»

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

9

Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «Αγροτική  Οδοποιία

Βόρειας Χίου, ΔΕ Ομηρούπολης, Καρδαμύλων και Αμανής, 2017»

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

10

Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «Αγροτική  Οδοποιία

Βόρειας Χίου, (ΔΕ Καρδαμύλων και Αμανής 2016»

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

B΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ.

θέματος

Θέμα

 

Εισηγητής

 

11

 

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων έτους 2020.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

12

 

Μίσθωση αγροκτήματος στη θέση Έσω Κήπος Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Συκούση.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

13

 

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - Πρώην Σφαγείο Λαγκάδας

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

14

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου – Ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος στην

οδό Ράμνης Δ.Κ. Χίου-αίτημα του Θεοδοσόπουλου Αριστείδη του Ηλία.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

15

Παράταση  μίσθωσης  δημοτικού  ακινήτου  στην  πλατεία  Τ.Κ.  Θολοποταμίου-

Αίτημα της Πλυμίτσας-Λίτσας Σκουφάρα του Μιχαήλ

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

16

Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού χώρου εντός του Κεντρικού Δημαρχείου επί της

οδού Δημοκρατίας 2 της ENERGEIA IKE.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

17

Παράταση  παραχώρησης  μύλου  στην  περιοχή  Ταμπάκικα  από  τον  Όμιλο

Φουσκωτών Σκαφών Χίου.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

18

Ενημέρωση για μη εφαρμογή της 337/2019 απόφασης του ΔΣ -ΑΙΤΗΜΑ  Ι.ΚΤΕΟ

– ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΥΤΙΟΥΣ

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

19

Ενημέρωση   για   μη   εφαρμογή   της   336/2019   απόφασης   του   ΔΣ-Αίτημα

Θεοδωρίδου Μ.-Γέμελου Α.-Μπαχάς Γ. Ο.Ε.

Δ/νση Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

20

 

Επικύρωση απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Βεργίνας,

Πρόεδρος της

Επιτροπής

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

21

 

Ετήσιο σχέδιο τουριστικής προβολής έτους 2020.

κ. Βεργίνας,

Πρόεδρος

της αρμόδιας Επιτροπής

 

22

 

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.

Δ/νση Κοινωνικής

προστασίας, Παιδείας &

Πολιτισμού

 

23

 

Καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων

Δ/νση Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Δ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρ.

θέματος

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

24

 

Ορισμός  νέου  συντονιστή  και  νομίμου  εκπροσώπου  του  Ενδιάμεσου  Φορέα

Διαχείρισης Δ. Χίου της Αστικής Αρχής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής

Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

25

Σίτιση κατασκηνωτών στην παιδική εξοχή-κατασκήνωση Σκλαβιά του Δήμου

Χίου έτους 2019.

Επιτροπή Παραλαβής

Προμηθειών Δ. Χίου

 

 

26

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών

Εργασία για λειτουργικές παρεμβάσεις μετατροπής φυσικών αρχείων Δημοτικής

Πινακοθήκης σε ηλεκτρονικά.

Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα έτους 2019 για τις Δ.Ε. Αγίου Μηνά-

Καμποχώρων.

 

 

Δ/νσεις Δ. Χίου

 

27

 

Έγκριση αποφάσεων Επιτροπής Κυκλοφορίας

Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής

 

28

Έγκριση  προϋπολογισμού  της   Α.Ε.   «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ» έτους 2020.

Πρόεδρος της

Εταιρείας

 

29

Έγκριση   απολογισμού   της    Α.Ε.   «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ                ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ» έτους 2018.

Πρόεδρος της

Εταιρείας

 

30

 

Τροποποίηση  αποφάσεων  Δ.Σ.,   (755/2016,  493/2017  585/2018,   574/2019,

646/2019, 678/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος του

Δημοτικού

Συμβουλίου

31

Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

κ.κ.Πρόεδροι Ν.Π.

32

Μετακινήσεις αιρετών.

κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Σχετικά Άρθρα

Δευ, 24/02/2020 - 07:13

Ο Δημήτρης Μπριλάκης είναι από σήμερα ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Χίου, στη θέση του Δημήτρη Αυγερινού, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια πιθανά μέχρι την συνταξιοδότηση του τον Απρίλιο.

Ο Δημήτρης Μπριλάκης, μέχρι πρότινος υπηρετούσε στην Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.