Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός του '19 στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ

Παρ, 07/12/2018 - 14:48

To τεχνικό πρόγραμμα έργων του 2019 και τον προϋπολογισμό του ίδιου χρόνου καλούνται να συζητήσουν την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ.

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Χίου και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019

Διευθυντής

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019» (Φ.989)

Διευθυντής

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΧΙΟΥ 2018» (Φ.1002)

Διευθυντής

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ/ΗΜΕΡΑ» (Φ.935)

Διευθυντής

6

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Διευθυντής

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ»

Διευθυντής

8

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΙΝΙ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΩΝΑΚΙΑ» (Φ.855)

Διευθυντής

9

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΟ» (Φ.909)

Διευθυντής

10

ΕΓΚΡΙΣΗ Β ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ» (Φ.696)

Διευθυντής

11

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ» (Φ.852)

Διευθυντής

12

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΑΔΕΣ (ΣΕΛΙΝΑΡΑ)» (Φ.317)

Διευθυντής

13

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α» (Φ.663)

Διευθυντής

14

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΡΗΓΟΡΟ» (Φ.1000)

Διευθυντής

15

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ

Διευθυντής

16

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 2019

Διευθυντής

17

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

Διευθυντής

18

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ

Διευθυντής

20

ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΔΩΡΟΘΕΑ – ΑΠ 7890 16-11-2018)

Διευθυντής

21

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Διευθυντής

22

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σχετικά Άρθρα