Χίος, Σάββατο 18 Ιανουαρίου

Το υδροθεραπευτήριο δίνει ζωή στη Βόρεια Χίο

Παρ, 06/09/2019 - 17:15

Πιστεύοντας ότι η Βόρεια Χίος είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, όπου ειδικά η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να σκύψει εξασφαλίζοντας όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, χωρίς να ταλαιπωρεί όσους κατοίκους επιμένουν να ζούν στην περιοχή και χωρίς να μας αφορούν καθόλου τα παρακάτω, τα δημοσιεύουμε απλά ως ένδειξη του πόσο δύσκολη μπορεί να κάνουμε την ζωή, όσων επιμένουν να μην έχουν εγκαταλείψει τα Βορειόχωρα.

Αναφορικά  με  πρόσφατα  δημοσιεύματα      στον  ηλεκτρονικό  τύπο  για  την λειτουργία  των  Αγιασμάτων,  ο  Πρόεδρος  Κλέαρχος  Χρύσης  εκπροσωπώντας νόμιμα και το ΔΣ της ΔΗ.ΚΕΧ, επιθυμεί να ενημερώσει

 

«Το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων  λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια  νόμιμα λαμβάνοντας κάθε χρόνο προσωρινό σήμα λειτουργίας . Τον Σεπτέμβριο του 2018 κοινοποιήθηκε στην ΔΗ.Κ.ΕΧ   η ΒΑ/1833/30-08-18 απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας    Τουρισμού    Βορείου     Αιγαίου,   

Τμήμα     Τουριστικής     Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων  και  Ελέγχου,  περί  σφράγισης  του  Υδροθεραπευτηρίου.Είχε  ήδη προηγηθεί υπουργική απόφαση όπου άλλαζε  την όλη διαδικασία  αδειοδότησης  ενώ απαιτούσε μεγάλο όγκο δικαιολογητικών εγγράφων και προϋποθέσεων και χωρίς να

ορίζει μεταβατική περίοδο.

Παρόλα  αυτά  η  ΔΗ.Κ.ΕΧ  είχε  ξεκινήσει  την  διαδικασία  για  την  ανάθεση  της εκπόνησης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ).  Ως  γνωστόν  η  ΜΠΕ εμπίπτει  στην  ανώτερη  κατηγορία     Α1  και    απαιτεί  έγκριση  από  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας.    Παράλληλα  ο  

Δήμος  Χίου  προχώρησε  και  στην ανάθεση των απαραίτητων μελετών για τον εκσυγχρονισμό του χώρου. Στις μελέτες ελήφθησαν και οι νέες προϋποθέσεις της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Το Υδροθεραπευτήριο συνέχισε την λειτουργία του με το προσωρινό σήμα  και  μετην βεβαίωση της Συνδρομής Λειτουργίας που παρεχόταν κάθε χρόνο από την Γενική Γραμματεία    Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και

αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων)

Να  σημειωθεί  ότι  από  την  προγραμματική  σύμβαση  που  είχαμε  υπογράψει  δεν είχαμε καμιά υποχρέωση μέριμνας της αδειοδότησης του υδροθεραπευτηρίου

Η επιβολή της διοικητικής κύρωσης (προστίμου)με το ποσό των 2.500 ευρώ το 2018 που μας είχε επιβληθεί αρχικά, μειώθηκε επιεικώς στο ποσό των 512 ευρώ όταν δόθηκαν εξηγήσεις ενώ ζητήθηκε προφορικά η παράταση ισχύος της Υπουργικής Απόφασης         2704/2018.(Πρακτικό289ης.4-12-

18     συνεδρίασης     της     επιτροπής προσφυγών του άρθρου 4 παρ 6 του νόμου 3270/2004 ).

Αναφορικά με το θέμα της διαφήμισης στο διαδίκτυο ,.η ΔΗ.ΚΕ.Χ δεν έχει προβεί ποτέ  σε  διαφήμιση  για  τα  Αγιάσματα  και  οι  διαδικτυακοί  τόποι  ήταν  αμιγώς δημοσιογραφικά αφιερώματα για την ευρύτερη περιοχή.

Φέτος και ενώ συνεχίζεται η χρονοβόρα διαδικασία για    την  αδειοδότηση  αμέσως μετά  την      αποστολή  σχετικού  εγγράφου      από  το  Υπουργείο  Τουρισμού  γιαεπερχόμενη   σφράγιση    του    Υδροθεραπευτηρίου    (21-08-2019)    προβήκαμε    σε συνεδρίαση  του  ΔΣ  της  ΔΗ.Κ.ΕΧ  την  

επόμενη  μέρα  (22-08-2019)     όπου     καιαποφασίσαμε

Α) Την άσκηση προσφυγής κατά της κυρωτικής υπουργικής απόφασης

Β)               Την                αίτηση                αναστολής                της                απόφασης

Γ) Τον ορισμό νομικού εκπροσώπου για τη διευθέτηση του θέματος και

Δ) Τον διορισμό  δικαστικών επιμελητών όπου απαιτείται

Συμπερασματικά  η  Διοίκηση  της  ΔΗ.Κ.ΕΧ  έχει  προβεί  σε  όλες  τις  ενέργειες εξαντλώντας κάθε ένδικο και μη μέσο και ζητώντας  την ανάλογη παράταση  για την απρόσκοπτη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου μέχρι το τελικό στάδιο της οριστικής αδειοδότησης. Αν αναλογιστούμε ότι

εργάζονται 4 εποχιακοί υπάλληλοι για 4 μήνες το καλοκαίρι ,ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών και ότι οι επαγγελματίες της περιοχής ωφελούνται  από την  λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, η διοίκηση της ΔΗ.Κ.ΕΧ κρατά με «νύχια  και με δόντια» το Υδροθεραπευτήριο

προβαίνοντας ταυτόχρονα σε άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, αναγνωρίζοντας την έλλειψη του ενός  και  μοναδικού  εγγράφου  προσπαθώντας  διαρκώς  για  την  λύση  αυτού  του θέματος, συντονιζόμενη με τις ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου .Να ληφθεί υπόψη ότι στη  Διοίκηση  της

 ΔΗ.Κ.ΕΧ  έχει  απλώς  παραχωρηθεί  το  Υδροθεραπευτήριο.  Η τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  Χίου  έχει  καταθέσει  πλήρη  φάκελο      για  τον εκσυγχρονισμό του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων  (28-08 2019)

Πιστεύουμε ότι τα δημοσιεύματα βλάπτουν την εικόνα και προκαλούν εντυπώσεις ,οι οποίες δεν ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα  που είναι η αέναη προσπάθεια για    την     βελτίωση    των     παρεχομένων    υπηρεσιών    του     υδροθεραπευτηρίου

Αγιασμάτων»

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 17/01/2020 - 22:48

Ένα πρώτο δείγμα αλλαγής πολιτικής επιδιώκει να δείξει στην πράξη ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας στο προσωπικό ιστολόγιο του .

«Επιστρέψαμε σήμερα από τη Μυτιλήνη στην Τουρκία 11 παράνομους μετανάστες, από Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σομαλία, Αλγερία, Μαρόκο & Τυνησία, οι οποίοι δε δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Επιταχύνουμε διαδικασίες εφαρμόζοντας το νέο νόμο που ψηφίσαμε πρόσφατα».