Χίος, Παρασκευή 10 Απριλίου

Το υδροθεραπευτήριο δίνει ζωή στη Βόρεια Χίο

Παρ, 06/09/2019 - 17:15

Πιστεύοντας ότι η Βόρεια Χίος είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, όπου ειδικά η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να σκύψει εξασφαλίζοντας όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, χωρίς να ταλαιπωρεί όσους κατοίκους επιμένουν να ζούν στην περιοχή και χωρίς να μας αφορούν καθόλου τα παρακάτω, τα δημοσιεύουμε απλά ως ένδειξη του πόσο δύσκολη μπορεί να κάνουμε την ζωή, όσων επιμένουν να μην έχουν εγκαταλείψει τα Βορειόχωρα.

Αναφορικά  με  πρόσφατα  δημοσιεύματα      στον  ηλεκτρονικό  τύπο  για  την λειτουργία  των  Αγιασμάτων,  ο  Πρόεδρος  Κλέαρχος  Χρύσης  εκπροσωπώντας νόμιμα και το ΔΣ της ΔΗ.ΚΕΧ, επιθυμεί να ενημερώσει

 

«Το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων  λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια  νόμιμα λαμβάνοντας κάθε χρόνο προσωρινό σήμα λειτουργίας . Τον Σεπτέμβριο του 2018 κοινοποιήθηκε στην ΔΗ.Κ.ΕΧ   η ΒΑ/1833/30-08-18 απόφαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας    Τουρισμού    Βορείου     Αιγαίου,   

Τμήμα     Τουριστικής     Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων  και  Ελέγχου,  περί  σφράγισης  του  Υδροθεραπευτηρίου.Είχε  ήδη προηγηθεί υπουργική απόφαση όπου άλλαζε  την όλη διαδικασία  αδειοδότησης  ενώ απαιτούσε μεγάλο όγκο δικαιολογητικών εγγράφων και προϋποθέσεων και χωρίς να

ορίζει μεταβατική περίοδο.

Παρόλα  αυτά  η  ΔΗ.Κ.ΕΧ  είχε  ξεκινήσει  την  διαδικασία  για  την  ανάθεση  της εκπόνησης  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΜΠΕ).  Ως  γνωστόν  η  ΜΠΕ εμπίπτει  στην  ανώτερη  κατηγορία     Α1  και    απαιτεί  έγκριση  από  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας.    Παράλληλα  ο  

Δήμος  Χίου  προχώρησε  και  στην ανάθεση των απαραίτητων μελετών για τον εκσυγχρονισμό του χώρου. Στις μελέτες ελήφθησαν και οι νέες προϋποθέσεις της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Το Υδροθεραπευτήριο συνέχισε την λειτουργία του με το προσωρινό σήμα  και  μετην βεβαίωση της Συνδρομής Λειτουργίας που παρεχόταν κάθε χρόνο από την Γενική Γραμματεία    Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και

αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων)

Να  σημειωθεί  ότι  από  την  προγραμματική  σύμβαση  που  είχαμε  υπογράψει  δεν είχαμε καμιά υποχρέωση μέριμνας της αδειοδότησης του υδροθεραπευτηρίου

Η επιβολή της διοικητικής κύρωσης (προστίμου)με το ποσό των 2.500 ευρώ το 2018 που μας είχε επιβληθεί αρχικά, μειώθηκε επιεικώς στο ποσό των 512 ευρώ όταν δόθηκαν εξηγήσεις ενώ ζητήθηκε προφορικά η παράταση ισχύος της Υπουργικής Απόφασης         2704/2018.(Πρακτικό289ης.4-12-

18     συνεδρίασης     της     επιτροπής προσφυγών του άρθρου 4 παρ 6 του νόμου 3270/2004 ).

Αναφορικά με το θέμα της διαφήμισης στο διαδίκτυο ,.η ΔΗ.ΚΕ.Χ δεν έχει προβεί ποτέ  σε  διαφήμιση  για  τα  Αγιάσματα  και  οι  διαδικτυακοί  τόποι  ήταν  αμιγώς δημοσιογραφικά αφιερώματα για την ευρύτερη περιοχή.

Φέτος και ενώ συνεχίζεται η χρονοβόρα διαδικασία για    την  αδειοδότηση  αμέσως μετά  την      αποστολή  σχετικού  εγγράφου      από  το  Υπουργείο  Τουρισμού  γιαεπερχόμενη   σφράγιση    του    Υδροθεραπευτηρίου    (21-08-2019)    προβήκαμε    σε συνεδρίαση  του  ΔΣ  της  ΔΗ.Κ.ΕΧ  την  

επόμενη  μέρα  (22-08-2019)     όπου     καιαποφασίσαμε

Α) Την άσκηση προσφυγής κατά της κυρωτικής υπουργικής απόφασης

Β)               Την                αίτηση                αναστολής                της                απόφασης

Γ) Τον ορισμό νομικού εκπροσώπου για τη διευθέτηση του θέματος και

Δ) Τον διορισμό  δικαστικών επιμελητών όπου απαιτείται

Συμπερασματικά  η  Διοίκηση  της  ΔΗ.Κ.ΕΧ  έχει  προβεί  σε  όλες  τις  ενέργειες εξαντλώντας κάθε ένδικο και μη μέσο και ζητώντας  την ανάλογη παράταση  για την απρόσκοπτη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου μέχρι το τελικό στάδιο της οριστικής αδειοδότησης. Αν αναλογιστούμε ότι

εργάζονται 4 εποχιακοί υπάλληλοι για 4 μήνες το καλοκαίρι ,ότι υπάρχει αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών και ότι οι επαγγελματίες της περιοχής ωφελούνται  από την  λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, η διοίκηση της ΔΗ.Κ.ΕΧ κρατά με «νύχια  και με δόντια» το Υδροθεραπευτήριο

προβαίνοντας ταυτόχρονα σε άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος, αναγνωρίζοντας την έλλειψη του ενός  και  μοναδικού  εγγράφου  προσπαθώντας  διαρκώς  για  την  λύση  αυτού  του θέματος, συντονιζόμενη με τις ανάλογες υπηρεσίες του Δήμου .Να ληφθεί υπόψη ότι στη  Διοίκηση  της

 ΔΗ.Κ.ΕΧ  έχει  απλώς  παραχωρηθεί  το  Υδροθεραπευτήριο.  Η τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  Χίου  έχει  καταθέσει  πλήρη  φάκελο      για  τον εκσυγχρονισμό του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων  (28-08 2019)

Πιστεύουμε ότι τα δημοσιεύματα βλάπτουν την εικόνα και προκαλούν εντυπώσεις ,οι οποίες δεν ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα  που είναι η αέναη προσπάθεια για    την     βελτίωση    των     παρεχομένων    υπηρεσιών    του     υδροθεραπευτηρίου

Αγιασμάτων»

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 10/04/2020 - 06:53

 

Μετά από αρκετό προβληματισμό το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου κατέληξε στο αυτονόητο, ότι χρειάζεται Δομή απομόνωσης για νεοεισερχόμενους μετανάστες – πρόσφυγες στο νησί μας, ώστε αυτοί να μην συγχρωτιστούν με τους παραμένοντες στην ΒΙΑΛ.

Αυτό ψήφισαν οι παρατάξεις του νυν και του πρώην Δημάρχου, κάτι που συνοψίζεται στην παρακάτω απόφαση.

 

"Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των καταστάσεων η παράταξη “Σύμπραξη Δημιουργίας” προτείνει ο χώρος του περιορισμού προσφύγων και μεταναστών λόγω της πανδημίας να έχει αυστηρά προσωρινά χαρακτηριστικά και να μην παρουσιάσει μορφή δεύτερης δομής αλλά να προσφέρει την αναγκαία φροντίδα.

Η επιλογή του χώρου με διαφανείς διαδικασίες που θα συνάδει με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ και λειτουργία του, είναι ευθύνη της Κυβέρνησης.

Η ενέργεια αυτή να συνδεθεί με την ενίσχυση των υποδομών του νοσοκομείου Χίου και με την αναγκαία στελέχωσή του καθώς και με την άμεση αποσυμφόρηση του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της Χίου που να οδηγεί στο κλείσιμο του.

Αυτό εξάλλου προτρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτό να συνιστά μία εφαρμογή της κοινής δήλωσης ευρωπαϊκής ένωσης και Τουρκίας τέλεια η πρόταση έλαβε 19 ψήφους σε σύνολο 38 ψηφισάντων".

 

Η πρόταση της παράταξης του Κ. Τριαντάφυλλου ήταν η εξής:

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου εμμένει στην προηγούμενη απόφαση του για καμία νέα δομή στη Χίο. Καταδικάζει την μέχρι σήμερα αδιαφανή διαδικασία και απαιτεί ενίσχυση νοσοκομείου της Χίου.

Απαιτεί την υιοθέτηση των πρακτικών και των προτύπων που έχει επιλέξει η εθνική επιτροπή, ο ΕΟΔΥ, οι αρμόδιοι λοιμωξιολόγοι για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Αθήνα και άλλους νομούς (π.χ Αττική, Ξάνθη κλπ), κάνοντας χρήση συγκεκριμένων κατάλληλων καλά εξοπλισμένων χώρων και όχι στην δημιουργία νέας δομής .

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και θα προκύψουν μέσα από δημόσιες και διαφανείς διαδικασίες (δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Απαιτεί την ολοκληρωτική αποσυμφόρηση των νησιών και το κλείσιμο της ΒΙΑΛ."

Η πρόταση του Συνδυασμού του Γιάννη Καραβασίλη ήταν η εξής:

 

«Θεωρούμε ότι είναι λάθος η δημιουργία δομής στο νησί μας με το πρόσχημα της υγειονομικής τρέχουσας κρίσης.

Αυτό γιατί πολλαπλασιάζονται οι αναγκαστικές επαφές μεταξύ γηγενών και νεοεισερχόμενων (δίκτυο σίτισης, φύλαξης ,δικτύου μεταφοράς, ιατρικής φροντίδας και πιθανής περίθαλψης , ΜΚΟ κλπ).

Είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση για την πανδημία που προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση "επαφών" .

Θυμίζουμε τις συνεχείς εκκλήσεις του κυβερνητικού επιτελείου διαχείρισης της κρίσης για την προστασία του εξαιρετικά ευαίσθητου συστήματος περίθαλψης των νησιών (πεπερασμένες δυνατότητες, δυσκολία αεροδιακομιδών).
Ηδη απο χθές η Πολιτική προστασία αυστηροποίησε στο μέγιστο την δυνατότητα μετακίνησης προς τα νησιά.

Προτείνουμε την δημιουργία αμφίδρομου κυκλικού πλωτού δικτύου μεταξύ των 3 νησιών για την συλλογή των νεοεισερχόμενων και την άμεση μετακίνησή τους σε κατάλληλους χώρους εκτός των νησιών.(Μόνο μεταφορά, όχι δημιουργία πλωτής δομής).

Διαφωνούμε με την χρήση ξενοδοχείων η κτιρίων γιατί η χρήση τους με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου συνεπάγεται ότι μετά την παρέλευση 14 ημερών οι νεοεισερχόμενοι θα οδηγούνται στην ΒΙΑΛ, γεγονός που εξυπηρετεί την περαιτέρω διόγκωσή της.Ο δεύτερος σημαντικότατος λόγος είναι η προστασία του ΓΝΧ .

Εμμένουμε επίσης στις ήδη έως τώρα ψηφισθείσες θέσεις του ΔΣ για το μεταναστευτικό.
Καταδικάζουμε την αδιαφάνεια και τις μεθοδεύσεις που έχουν μέχρι τώρα ακολουθηθεί απο το Υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής».

 

Τέλος «Χιακή Συμπολιτεία» και «Δίκτυο Πολιτών» κατέθεσαν πρόταση επέμεινε  η δομή Απομόνωσης να μην έχει χαρακτηριστικά δεύτερης δομής.

Πρότειναν να χρησιμοποιηθεί ξενοδοχειακή μονάδα, ενίσχυση του Σκυλίτσειου και σταδιακή αποσυμφόρηση και κλείσιμο της ΒΙΑΛ., καταδικάζοντας κάθε αδιαφανή διαδικασία.