Χίος, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Το υπουργείο αναζητά νέο χώρο για ΚΥΤ, που δεν υπάρχει για να μεταφέρει την ΒΙΑΛ

Τρί, 12/02/2019 - 19:21
ΒΙΑΛ

Εν όψει και της έξωσης του Δήμου Χίου στο υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, για την μη χρήση πλέον ως ΚΥΤ του χώρου της ΒΙΑΛ και επειδή για την παραμονή εκεί το υπουργείο πρέπει να πείσει ότι αναζητά χώρο, αλλά δεν... βρίσκει, είχαμε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση σχετικής έκτασης.

Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς την σχετική πρόσκληση για να δεί εκτός της ταχύτητας χελώνας του ελληνικού Δημοσίου, πως τέτοιος χώρος με αυτές τις προυποθέσεις απλά δεν υπάρχει. Εκτός αν έχουν μπερδέψει τη Χίο με την Θεσσαλία γιατί για παράδειγμα κλήση εδάφους 5% μόνο εκεί μπορεί να βρεθεί.

Δεν χρειάζονται παραπάνω σχόλια, η πρόσκληση... μιλάει από μόνη της.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ EΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΧΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ.

Με την αριθμ. 6634/1−147524/08.01.2016 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 10/08.01.2016) ιδρύθηκε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στη νήσο Χίο σε τμήμα οικοπέδου έκτασης 33.851,30 τ.μ., αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου Χίου. Λόγω λήξης της σύμβασης παραχώρησης (χρησιδανείου) , της εν λόγω έκτασης, από το Δήμο Χίου καθίσταται αναγκαία η μετεγκατάσταση/μεταφορά του ΚΥΤ σε νέα θέση εντός της νήσου Χίου.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( και αφού εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από άλλους δημόσιους φορείς ) προτίθεται να μισθώσει έκταση ή όμορες εκτάσεις στη νήσο Χίο ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 39.000 τ.μ. αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Κέντρου/Δομής Φιλοξενίας με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο ή 40.000.τ.μ. σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να δημιουργηθεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1500 ατόμων. Ελάχιστες απαιτήσεις της προ μίσθωση έκτασης

1. Να μη χαρακτηρίζεται δασική (Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία), 2. Να μην περιλαμβάνει ρέματα ή να μην συνορεύει με ρέματα. Διαφορετικά αυτά πρέπει να είναι οριοθετημένα και να προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή, 3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του οικοπέδου να είναι 5% (έκταση με μικρές υψομετρικές διαφορές) και να αποδεικνύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη, 4. Να μην βρίσκεται εντός χώρου ή πλησίον μνημείου αρμοδιότητάς της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων (Απαιτείται βεβαίωση της Αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο) , 5. Να μην βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία Δόμησης και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση της Διεύθυνσης Δόμησης για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο λόγω κωλύματος, π.χ. καθορισμένες χρήσεις γης κ.λ.π. ), 6. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με τα υφιστάμενα κεντρικά δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρισμού) και 7. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.

Διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση μίσθωσης της προς διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας τους συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου ύψους του μισθώματος στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ 11745.

Οι ως άνω σχετικές βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για τις ελάχιστες απαιτήσεις μίσθωσης της έκτασης οφείλουν να κατατεθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της πρότασης ή άλλως μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.

Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αυτοψία της προς μίσθωση έκτασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη. Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και διαρκεί δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και στις τοπικές εφημερίδες της νήσου Χίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Αθήνα 5/2/19

Αρ. πρωτ. 4.6/2909

Σχετικά Άρθρα

Πέμ, 14/11/2019 - 23:23

Βασικές ελλείψεις και τεράστιες καθυστερήσεις κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση-καταπέλτη που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σχετικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ιταλία και την Ελλάδα. Η ομάδα που συνέταξε την έκθεση επισκέφθηκε hotspots σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ στη χώρα μας είχε μια σειρά συναντήσεων με υπουργούς και αξιωματούχους της προηγούμενης κυβέρνησης.

Τα βασικά συμπεράσματά της, που αφορούν το διάστημα 2017-2019, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της στους τομείς του ασύλου, της μετεγκατάστασης και της επιστροφής μεταναστών, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. «Τα προγράμματα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί, ενώ μόνο μερικώς επετεύχθη η ελάττωση της πίεσης που ασκείται στην Ελλάδα και στην Ιταλία», αναφέρει συγκεκριμένα η έκθεση. Το βασικό πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν είναι άλλο από το πόσο χρονοβόρες εξακολουθούν να είναι οι διαδικασίας διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου. Τα ποσοστά επιστροφής παράτυπων μεταναστών παραμένουν χαμηλά και η διαδικασία της επιστροφής προβληματική σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους και είναι αποκαρδιωτικά. Ενώ οι προσφυγές πρέπει να εξετάζονται εντός τριών ημερών από την κατάθεσή τους και η απόφαση επί της προσφυγής να εκδίδεται το αργότερο εντός δύο ημερών από την εξέτασή της, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης το 2018 στην Ελλάδα ήταν 171 ημέρες. Τα νούμερα είναι το ίδιο άσχημα –και αντί να βελτιώνονται, ολοένα χειροτερεύουν– όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται από την καταγραφή έως την έκδοση πρωτοβάθμιων αποφάσεων. Από 84 ημέρες που ήταν το 2016, αυξήθηκε σε 241 ημέρες το 2018. Οι εμπειρογνώμονες, όμως, εντόπισαν και πολύ πιο χρονοβόρες περιπτώσεις, όπως αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2018, για τις οποίες η συνέντευξη ορίστηκε το 2022 ή ακόμη και το 2023, όπως αναφέρει η  έκθεση. Αυτή η καθυστέρηση είναι ένας από τους λόγους για το ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που επιστρέφονται στην Τουρκία. Η ανεπαρκής χωρητικότητα των κέντρων κράτησης, η προβληματική συνεργασία με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών ή το γεγονός ότι οι μετανάστες απλώς διαφεύγουν μόλις εκδοθεί η απόφαση επιστροφής, κάνουν τις επαναπροωθήσεις ακόμα πιο δύσκολες.

Οσον αφορά τις συνθήκες διαμονής, η κατάσταση στη Σάμο είναι αποκαρδιωτική, κυρίως για τις περιπτώσεις ανηλίκων που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Για τα κοντέινερ όπου φιλοξενούνται ανήλικοι επισημαίνεται ότι «ορισμένα δεν είχαν πόρτες, παράθυρα, κρεβάτια ή συσκευές κλιματισμού. Σε κάθε οικίσκο, χωρητικότητας, επισήμως, οκτώ έως δέκα ανηλίκων, διέμεναν περίπου 16 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ορισμένοι από τους οποίους κοιμούνταν στο δάπεδο», ενώ τα ασυνόδευτα κορίτσια στη Σάμο «κοιμούνταν στο δάπεδο ενός οικίσκου εμβαδού 10 τ.μ., δίπλα στο γραφείο της αστυνομίας, χωρίς τουαλέτα ή ντους». Μια άλλη αδυναμία που θίγει η έκθεση, είναι το χαμηλό νούμερο μετεγκαταστάσεων από την Ελλάδα και την Ιταλία – μόλις 34.705 σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο των 98.256. Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, αυτές οι χαμηλές επιδόσεις οφείλονται κυρίως στο πολύ μικρό ποσοστό των δυνάμει επιλέξιμων για μετεγκατάσταση μεταναστών, καθώς οι Αρχές αδυνατούσαν να εντοπίσουν πιθανούς υποψήφιους που θα πληρούσαν τα κριτήρια.

Ο επικεφαλής της έκθεσης, Λέο Μπρινκάτ, μιλώντας στην «Κ» τόνισε ότι μια αδυναμία που εντόπισε στην Ελλάδα ήταν η συνεργασία μεταξύ των θεσμών. «Οταν ήμουν στην Ελλάδα, είχα συναντήσεις με τους υπουργούς Μετανάστευσης, Οικονομικών και Εσωτερικών. Παρά τις καλές προθέσεις και δεσμεύσεις τους, το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις υπουργοί δυσκολεύει τη συνεργασία, αλλά και τη δρομολόγηση πιο απλοποιημένων διαδικασιών», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει σωστή κατανομή του προσωπικού του Frontex. Από τη μία διαπίστωσε στη Σάμο άμεση ανάγκη για περισσότερο προσωπικό, καθώς ο υπερπληθυσμός στον καταυλισμό δεν είναι διαχειρίσιμος, σε αντίθεση με τη Μεσίνα της Ιταλίας, όπου υπήρχε περισσότερο προσωπικό του Frontex παρά μετανάστες. «Προτείνουμε την επανασχεδίαση του τρόπου κατανομής του προσωπικού του Frontex», είπε στην «Κ» και εξήγησε ότι, προς το παρόν, αυτή η κατανομή γίνεται ένα χρόνο πριν από την πραγματική τοποθέτηση, με αποτέλεσμα, κατά περίπτωση, να υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο προσωπικό απ’ όσο χρειάζεται.

Έντυπη Καθημερινή, Ελένη Βαρβιτσιώτη