Χίος, Σάββατο 23 Μαρτίου

Το υπουργείο αναζητά νέο χώρο για ΚΥΤ, που δεν υπάρχει για να μεταφέρει την ΒΙΑΛ

Τρί, 12/02/2019 - 19:21
ΒΙΑΛ

Εν όψει και της έξωσης του Δήμου Χίου στο υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, για την μη χρήση πλέον ως ΚΥΤ του χώρου της ΒΙΑΛ και επειδή για την παραμονή εκεί το υπουργείο πρέπει να πείσει ότι αναζητά χώρο, αλλά δεν... βρίσκει, είχαμε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση σχετικής έκτασης.

Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς την σχετική πρόσκληση για να δεί εκτός της ταχύτητας χελώνας του ελληνικού Δημοσίου, πως τέτοιος χώρος με αυτές τις προυποθέσεις απλά δεν υπάρχει. Εκτός αν έχουν μπερδέψει τη Χίο με την Θεσσαλία γιατί για παράδειγμα κλήση εδάφους 5% μόνο εκεί μπορεί να βρεθεί.

Δεν χρειάζονται παραπάνω σχόλια, η πρόσκληση... μιλάει από μόνη της.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ EΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΧΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΧΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ.

Με την αριθμ. 6634/1−147524/08.01.2016 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 10/08.01.2016) ιδρύθηκε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στη νήσο Χίο σε τμήμα οικοπέδου έκτασης 33.851,30 τ.μ., αποκλειστικής κυριότητας του Δήμου Χίου. Λόγω λήξης της σύμβασης παραχώρησης (χρησιδανείου) , της εν λόγω έκτασης, από το Δήμο Χίου καθίσταται αναγκαία η μετεγκατάσταση/μεταφορά του ΚΥΤ σε νέα θέση εντός της νήσου Χίου.

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( και αφού εξάντλησε τις δυνατότητες παραχώρησης έκτασης από άλλους δημόσιους φορείς ) προτίθεται να μισθώσει έκταση ή όμορες εκτάσεις στη νήσο Χίο ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 39.000 τ.μ. αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του Κέντρου/Δομής Φιλοξενίας με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο ή 40.000.τ.μ. σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων προκειμένου να δημιουργηθεί Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και προσωρινή Δομή Φιλοξενίας χωρητικότητας 1500 ατόμων. Ελάχιστες απαιτήσεις της προ μίσθωση έκτασης

1. Να μη χαρακτηρίζεται δασική (Απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία), 2. Να μην περιλαμβάνει ρέματα ή να μην συνορεύει με ρέματα. Διαφορετικά αυτά πρέπει να είναι οριοθετημένα και να προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή, 3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του οικοπέδου να είναι 5% (έκταση με μικρές υψομετρικές διαφορές) και να αποδεικνύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που θα προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη, 4. Να μην βρίσκεται εντός χώρου ή πλησίον μνημείου αρμοδιότητάς της τοπικής εφορίας Αρχαιοτήτων (Απαιτείται βεβαίωση της Αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο) , 5. Να μην βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία Δόμησης και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση της Διεύθυνσης Δόμησης για τη δημιουργία Κέντρου/Δομής φιλοξενίας στον εν λόγω χώρο λόγω κωλύματος, π.χ. καθορισμένες χρήσεις γης κ.λ.π. ), 6. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με τα υφιστάμενα κεντρικά δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρισμού) και 7. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.

Διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση μίσθωσης της προς διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας τους συμπεριλαμβανομένου και του προτεινόμενου ύψους του μισθώματος στη Γραμματεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Λεωφόρος Συγγρού 83, Τ.Κ 11745.

Οι ως άνω σχετικές βεβαιώσεις από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για τις ελάχιστες απαιτήσεις μίσθωσης της έκτασης οφείλουν να κατατεθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της πρότασης ή άλλως μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.

Η απόφαση για την επιλογή της προς μίσθωση έκτασης θα γίνει από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο και η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει αυτοψία της προς μίσθωση έκτασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη. Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων άρχεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και διαρκεί δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και στις τοπικές εφημερίδες της νήσου Χίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Αθήνα 5/2/19

Αρ. πρωτ. 4.6/2909

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 22/03/2019 - 16:39

Διήμερη επίσκεψη στα Ψαρά, πραγματοποιεί στις 23 και 24 Μαρτίου, ο βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης. Αρχικά ο κ. Μηταράκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο Ψαρών όπου θα έχει συναντήσεις με το Δήμαρχο και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, στις 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ψαρών, ο κ.Μηταράκης θα έχει την πέμπτη κατά σειρά συνάντησή του με πολίτες στο πλαίσιο τηςδιαβούλευσης για το σχέδιο των 4+1 πυλώνων, με σκοπό να συζητήσουν για τα προβλήματα του τόπου και να αναπτύξουν προτάσεις για την επόμενη ημέρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η πρότασή του για ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιογια τα μικρότερα νησιά του νομού, Ψαρά και Οινούσσες, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, τις υποδομές και την κοινωνική συνοχή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα έχει εξάλλου επαφές με φορείς και κατοίκους του νησιού.