ΑΣΕΠ: Ενεργές 37 νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Οι ειδικότητες που προσλαμβάνονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου
Δευ, 05/06/2023 - 06:58

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη 37 θέσεων εργασίας.

Οι ειδικότητες αφορούν αρχαιολόγους, σχεδιαστές με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων και εργάτες.

Οι προσλήψεις πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Κυριακή 11 Ιουνίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι παρακάτω: 

• ΠΕ Αρχαιολόγων - (5 θέσεις)

• ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων - (2 θέσεις)

• ΥΕ Εργατών - (30 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: efachi@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ναυάρχου Νικοδήμου 1 Άγιος Γεώργιος - Κάστρο Χίου, 82131 Χίος, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου υπόψη κ. Καλλιόπης Παντελάρα (τηλ. επικοινωνίας:22710.22238, 22710.44738, 22710.44650)

Πηγή: www.proson.gr

Σχετικά Άρθρα