Τρία διαμερίσματα δωρεάν για Χιώτες φοιτητές απ' την Βιβλιοθήκη

Τρί, 26/08/2014 - 20:05

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, σεβόμενο τη βούληση της διαθέτιδος Μαρίας Παν. Σπανούδη αφού επισκεύασε και ανακαίνισε το επί της Ιπποκράτους 92 στην Αθήνα, χορηγηθέν διαμέρισμα, το παραχωρεί υπό μορφή υποτροφιών σε 3 φοιτητές ή φοιτήτριες για δωρεάν διαμονή σε ατομικά δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Πληροφορίες στη βιβλιοθήκη και στο τηλέφωνο 22710 44246 εσωτ. 2. Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Χρ. Μπελλές, κάλεσε σήμερα τους ενδιαφερόμενους να εκμεταλευτούν της ευκαιρίας και σε δύσκολους καιρούς να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς έξοδα διαμονής.