Χίος, Πέμπτη 6 Αυγούστου

Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου