προκηρύξεις Δήμου Χίου Δήμος Χίου

"Να δημοσιοποιούνται οι προκηρύξεις του Δήμου Χίου"

21/05/2021 - 14:39

Στην δημοσιοποίηση όλων των προκηρύξεων του Δήμου Χίου είτε αυτές αφορούν προμήθειες είτε παροχή υπηρεσιών έχει προχωρήσει η Δημοτική Παράταξη...