Ράδιο Αλήθεια LIVE

Εγκυρότητα και ενημέρωση

Πείτε μας την άποψή σας

Πρόγραμμα

08:00 - 09:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
09:00 - 10:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
10:00 - 10:15
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
10:30 - 11:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
11:30 - 14:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
15:00 - 17:00
Ειρήνη Αναγνώστου & Δημήτρης Σταυρακάκης
Δευτέρα
20:00 - 21:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
21:00 - 22:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
22:30 - 23:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
23:30 - 02:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
08:00 - 09:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
09:00 - 10:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
10:00 - 10:15
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
10:30 - 11:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
11:30 - 14:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
18:15 - 20:00
Μανώλης Πιτυανός & Θανάσης Φρυδάς
Τρίτη
20:00 - 21:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
21:00 - 22:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
22:30 - 23:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
23:30 - 02:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
08:00 - 09:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
09:00 - 10:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
10:00 - 10:15
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
10:30 - 11:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
11:30 - 14:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
20:00 - 21:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
21:00 - 22:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
22:30 - 23:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
23:30 - 02:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
08:00 - 09:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
09:00 - 10:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
10:00 - 10:15
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
10:30 - 11:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
11:30 - 14:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
18:15 - 20:00
Θανάσης Φρυδάς & Ειρήνη Αναγνώστου
Πέμπτη
20:00 - 21:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
21:00 - 22:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
22:30 - 23:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
23:30 - 02:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
08:00 - 09:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
09:00 - 10:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
10:00 - 10:15
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
10:30 - 11:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
11:30 - 14:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
20:00 - 21:00
Γιάννης Τζούμας, Ειρήνη Αναγνώστου
Καθημερινά
21:00 - 22:00
Μανώλης Βερβεράκης
Καθημερινά
22:30 - 23:30
Ζένα Χατζηδημητρίου
Καθημερινά
23:30 - 02:00
Χριστίνα Ψυλλή
Καθημερινά
08:00 - 10:00
Ζένα Χατζηδημητρίου
Σάββατο
11:15 - 13:00
Θανάσης Φρυδάς & Ειρήνη Αναγνώστου
Σάββατο
14:30 - 16:00
Μανώλης Πιτυανός & Θανάσης Φρυδάς
Σάββατο
22:00 - 24:00
Γιάννης Τζούμας & Θανάσης Φρυδάς
Κυριακή