συγκέντρωση παιχνιδιών

Ιματιοθήκη κοινωνικής προσφοράς

14/11/2022 - 21:53

Ο Όμιλος Εταιρειών Τσάκου, μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, λειτουργεί Ιματιοθήκη στο ισόγειο...
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ"

Ιματιοθήκη προσφοράς από το Ιδρυμα "Μαρία Τσάκος"

14/11/2022 - 15:07

Ο όμιλος Εταιρειών Τσάκου, μέσω του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, λειτουργεί Ιματιοθήκη στο ισόγειο...