Χίος, Παρασκευή 10 Ιουλίου

Σύλλογος πασχόντων από Σκλήρυνση κατά πλάκας Χίου