συμφωνία των βάσεων

Κώστας Μαρδάς για Βάσεις: Θετικές δεσμεύσεις στον... αέρα!...

16/10/2021 - 08:17

«Η νέα συμφωνία των βάσεων του υιού Μητσοτάκη έχει μεν θετικές διακηρύξεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ελλάδας (και …αντιστρόφως!...)  αλλά αυτές οι...