συμβασιούχοι νοσοκομείου

Μόνιμη... αβεβαιότητα για τους συμβασιούχους στο Νοσοκομείο

05/01/2023 - 22:24

Πάνω 100 είναι οι εργαζόμενοι, με διάφορες μορφές σύμβασης, στο Νοσοκομείο της Χίου, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το έργο τους...

Μόνιμη... αβεβαιότητα για τους συμβασιούχους στο Νοσοκομείο

05/01/2023 - 14:39

  Πάνω 100 είναι οι εργαζόμενοι, με διάφορες μορφές σύμβασης, στο Νοσοκομείο της Χίου, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το έργο τους...