''Τέχνη Φωτογραφίας'' του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χίου με τους μαθητές του και με Εκπαιδευτή τον Γιάννη Βούλγαρη. ''Τέχνη Φωτογραφίας'' του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χίου

Μια γοητευτική έκθεση φωτογραφίας NOIR από τους σπουδαστές στο τμήμα ''Τέχνη Φωτογραφίας'' του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χίου.

07/03/2020 - 07:06

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και γοητευτική Έκθεση Φωτογραφίας ''NOIR''-(Nουάρ), με έντονο το στοιχείο του μυστηρίου, της Αστυνομικής Λογοτεχνίας και την...