Θ. Παπαλάσκαρης

Μελετώντας το... υδατόρευμα του Παρθένη

15/03/2017 - 04:12

Ο χείμαρρος Παρθένης έγινε... υδατόρευμα, τώρα έγινε τον καταντήσαμε αυτό είναι άλλη ιστορία. Σημασία πάντως έχει ότι η μελέτη του, ειδικά σε...