θερμόμετρα

Παροχή θερμομέτρων σε αθλητικά σωματεία

25/09/2020 - 15:08

Το Νομικό Πρόσωπο λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ποδοσφαίρου...