τμήμα ωκεανογραφίας και θαλάσσιων επιστημών

Ένα σκάφος για το Πανεπιστήμιο

30/09/2023 - 20:52

Το Παρατηρητήριο Παρακτίου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Κινδύνων AEGIS+, που υλοποιείται στο Αιγαίο πέλαγος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανακοινώνει...