του Αλέξανδρου Γεωργούλη*

Το μάρμαρο πάλι ο Χιώτης θα το πληρώσει;

του Αλέξανδρου Γεωργούλη*
17/09/2020 - 15:58

Πλήθος εγκαταλελειμμένων σκηνών και παραπηγμάτων, που αποτελούσαν εστία μόλυνσης τόσο για τους πρόσφυγες, όσο και για ολόκληρη την περιοχή του...