Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ (1785 -1807) Ένας νεαρός αθλητής της πίστεως από τη Χίο αγιάζει με το αίμα του την ένδοξη μικρασιατική γη.

Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου
26/11/2020 - 09:22

Ανάμεσα στους πολυάριθμους αγίους, που ανέδειξε η Πρόνοια του Θεού στο μυροβόλο και ευλογημένο νησί της Χίου, συναριθμείται και ο άγιος ένδοξος...

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ η πολύαθλος και ένδοξος παρθενομάρτυς της Χίου

Του Αριστείδη Γ. Θεοδωρόπουλου
21/07/2020 - 17:15

Ανάμεσα στους πολυάριθμους αγίους, που κοσμούν το τοπικό αγιολόγιο και τη μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία της μυροβόλου και αγιοτόκου νήσου Χίου...