Χίος, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη

Φιλοσοφική θεώρηση του ηθικού νόμου (προσπάθεια προσέγγισης)

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
15/09/2019 - 07:44

  Το κείμενο που θα ακολουθήσει σκοπό έχει απλώς να θίξει και όχι να εμβαθύνει επί του θέματος. Εξ’ άλλου θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτό μέσα από τις...

Ο δρόμος της αρετής βρίσκεται στον τρόπο του σκέπτεσθαι και όχι στις απαγορεύσεις

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
09/09/2019 - 00:04

Ας μου επιτρέψετε να εκφράσω την αἵρεσιν* ότι για να συνεννοηθεί κανείς είναι ανάγκη να έχει πρώτα την προ-αίρεση∙ δηλ. να επιθυμεί να συν-εννοηθεί....

Αιδήμων σιωπή με βάση φανταστικές και αφύσικες αιτιάσεις

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
02/09/2019 - 06:27

Αν και η χρήση του διαδικτύου στην εποχή μας θεωρείται πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, εν τούτοις πιστεύω πως αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την...

Η κοινή και η προσωπική γνώμη

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
23/08/2019 - 22:29

Η ζωή έχει δείξει πολλές φορές πως «το θέλω» του άλλου ή των άλλων εμφανίζεται ή γίνεται και «θέλω» δικό μας. Γιατί «έτσι πρέπει». Το «πρέπει» όμως...

Ο υπαρκτός καπιταλισμός και η ιδέα του Σοσιαλισμού – Κομουνισμού

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
16/08/2019 - 22:40

Θεωρώ γνωστή την παροιμία «θέλω να ‘γιάσω μα δεν μπορώ»! Έτσι θα μιλήσω όχι σαν άγιος της πολιτικής, πού σημαίνει αυτόν που είναι ξεκομμένος από την...

Ζητείται απάντηση

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
10/08/2019 - 08:24

Έχω τη γνώμη πως όλοι γνωρίζουμε το «Ρουχούνι» στον Καταρράκτη∙ πόσο μάλλον όσοι ασχολούνται περί τα εκκλησιαστικά… Η ιστορία της πάλαι μονής είναι...

Τα πάντα ρεί (στοιχεία της ηρακλείτειας φιλοσοφίας και όχι μόνο)

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
05/08/2019 - 16:43

Πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε από τα μαθητικά μας ακόμα χρόνια τη ρήση τού Ηρακλείτου «Τά πάντα ‘ρεῖ καί οὐδέν μένει καί ποταμοῦ ‘ροή ἀπεικάζει τά ὂντα...

Η λέξη και ο λόγος ως ανθρώπινη κατάκτηση

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
28/07/2019 - 07:22

 Δυστυχώς σε προτεραιότητα τοποθετείται το παραγέμισμα του μυαλού με αποσπασματικές πληροφορίες, και όχι η καλλιέργεια του στοχασμού...

Με αφορμή τα…«τριάκοντα αργύρια»

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
21/07/2019 - 06:52

  Αν και το θέμα μας μοιάζει ανεπίκαιρο, εν τούτοις αυτό θα παραμένει επίκαιρο σε κάθε σκεπτόμενο  Έλληνα – πολίτη αυτού του τόπου, καθότι είναι...

Απορίες που ελέγχουν και αμφισβητούν τις περί «Ινδοευρωπαίων» θεωρίες

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
14/07/2019 - 19:13

Αν και το θέμα είναι πολύ μεγάλο, εντούτοις είναι κατά πολύ νεώτερο από την Ελληνική γλώσσα. Η θεωρία αυτή ήλθε στο προσκήνιο στα τέλη του 18ου...

Ο Μαρξ και η αρχαιοελληνική του παιδεία

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
10/07/2019 - 06:08

Έχω τη γνώμη πως όσοι έχουν μελετήσει έστω και λίγο τον Μαρξ θα γνωρίζουν πως εκτός από θεωρητικό του Μαρξισμού και συγγραφέα του Κεφαλαίου, του...

Προς έρευνα και διαπίστωση από κάθε υπεύθυνο (απλή σημείωση)

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη
03/07/2019 - 06:31

Για τη σημαντικότητα τού θέματος έχουν ειπωθεί διάφορες και διαφορετικές απόψεις. Έτσι εκτιμώ πως θα ήταν πλεονασμός…μία ακόμη. Όμως αυτή δεν είναι...