του Αν. Τριπολίτη - ιατρού

H τιμή και η «τιμή»

του Αν. Τριπολίτη - ιατρού
02/12/2022 - 16:39

Τα τελευταία χρόνια (είμαι 81 ετών) έχω αραιώσει τις κοινωνικές μου εμφανίσεις και υποχρεώσεις για πολλούς και διαφόρους λόγους, όχι μόνο λόγω...